Zapytania ofertowe

- Zapytanie ofertowe na zrealizowanie szkolenia "Spawanie metodą TIG - aluminium"

- Zapytanie ofertowe na kurs Spawania MAG, MIG, TIG

- Zapytanie ofertowe na kurs operator walca

- Zapytanie ofertowe na kurs operator koparek jednonaczyniowych kl. II

- Zapytanie ofertowe " Kwalifikacja wstepna przyspieszona do przewozu osób/rzeczy" (wersja .pdf)

- Zapytanie ofertowe "Operator żurawi przeładunkowych HDS" (wersja .pdf)

- Zapytanie ofertowe na kurs "Operator wózków jezdniowych dla 3 osób" (wersja .pdf)

- Zapytaniu ofertowym na kurs Prawo jazdy kat E- C, "

- Zapytanie ofertowe dot. projektu "Zadbaj o swoją przyszłość - II edycja" - "Operator koparko - ładowarek kl. III"

- Zapytanie ofertowe dot. projektu "Zadbaj o swoją przyszłość - II edycja" - "Operator koparek jednonaczyniowych kl. III"

- Prawo jazdy kat. D-C dla 4 osób i Prawo jazdy kat. D-B

- Zapytanie ofertowe na kurs "Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy"