Oferowane wsparcie:

1. W ramach projektu, każdy jego Uczestnik może wziąć udział w jednym
z następujących grupowych szkoleń zawodowych
:

I. „Kurs języka angielskiego”80 godz./grupę,
- podstawowy - ( październik 2011 r. – luty 2011 r.),
- techniczny - ( październik 2011 r. – luty 2011 r.),
- ekonomiczny - ( październik 2011 r. – luty 2011 r.),

II. „Kurs spawania łukiem elektrycznym MAG, MIG, TIG”- 315 godz.,1 grupa,
- (listopad 2011 – kwiecień 2012 r.),

III. „Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i specjalistycznych
programów komputerowych”
,100 godz.,1 grupa,., (listopad 2011 – marzec 2012 r.),

IV. „Samodzielny księgowy”, 260 godz./gr., 1 grupa , (listopad 2011 r. – kwiecień 2012 r. )

V. Specjalista ds. kadrowo – płacowych z obsługą specjalistycznych programów
komputerowych”
–145 godz.,1 grupa,10 os., (grudzień 2011 r. – kwiecień 2011 r.)

VI. „Operator koparko – ładowarki”, 202 godz./gr., 1 grupa
–( październik 2011 – marzec 2012)

VII. „Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do przewozu
rzeczy”
190 godz. - (październik 2011 r. – kwiecień 2012 r.),

VIII. „Prawo jazdy kat. E-C” (listopad 2011 r. – styczeń 2012 r.),

IX. „Operator spycharek”–202 godz.,1 grupa, (listopad 2011 r. – marzec 2012 r.),

X. „Operator koparek jednonaczyniowych” kl. III –202 godz.,1 grupa,
(listopad 2011 r. – marzec 2012 r.),

XI. indywidualne skierowania do jednostki zewnętrznej na wskazany
przez siebie kurs zawodowy.
(wrzesień 2011 r. – czerwiec 2012 r.)


2. Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne.
Uczestnicy Projektu otrzymują:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
- ubezpieczenie NNW,
- bezpłatne badania lekarskie,
- podręczniki/materiały szkoleniowe, odzież ochronną,
- poczęstunek w trakcie szkoleń,
- zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi dla osób samotnie wychowujących dzieci.