W czerwcu 2012 r. dobiega końca realizacja projektu
„Zadbaj o swoją przyszłość – II edycja”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i umiejętności zawodowych (na koniec czerwca 2012) przez osoby pracujące (51 K i 80 M) o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie co najwyżej średnie), z terenu poza granicami administracyjnymi miast lub będących pow. 45 roku życia, w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych adekwatnych do oczekiwań pracodawców.

PROJEKT OFEROWAŁ:
• BEZPŁATNE SZKOLENIA
• PORADNICTWO ZAWODOWE GRUPOWE I INDYWIDUALNE

Stu sześćdziesięciu dziewięciu uczestników projektu zdobyło nowe kwalifikacje, biorąc udział w następujących szkoleniach:

I. „Kurs języka angielskiego” podstawowy, techniczny, ekonomiczny ,
II. „Kurs spawania łukiem elektrycznym MAG, MIG, TIG”
III. „Samodzielny księgowy”, 260 godz./gr., 1 grupa ,
IV. Specjalista ds. kadrowo – płacowych z obsługą specjalistycznych programów
komputerowych” – 3 grupy szkoleniowe,
V. „Operator koparko – ładowarki” kl. III – 2 grupy szkoleniowe,
VI. „Szkolenie pakietowe: prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna do przewozu
rzeczy” ,
VII. „Prawo jazdy kat. E-C”,
VIII. „Operator koparek jednonaczyniowych” kl. III,
IX. „Prawo jazdy kat. D”,
X. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu osób/rzeczy”,
XI. „Operator żurawia przeładunkowego HDS”,
XII. „Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,
XIII. „Operator koparek jednonaczyniowych” kl. II.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmowało również: zwrot kosztów dojazdu, bufet w trakcie szkoleń, zakup materiałów szkoleniowych.

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KOLEJNEGO PROJEKTU „TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZALEŻY OD CIEBIE – II EDYCJA (OD LIPCA 2012), ZAPRASZAMY OSOBY PRACUJĄCE ZAMIESZKAŁE NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO, KROŚNIEŃSKIEGO, STRZYŻOWSKIEGO, DĘBICKIEGO i BRZOZOWSKIEGO DO KORZYSTANIA ZE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH WSPÓŁFINASOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ


"Uwaga !!! w dniu 29.02.2012 r. zakończono rekrutację na szkolenie "Specjalista do spraw kadrowo - płacowych z obsługa specjalistycznych programów komputerowych" grupa III

Uwaga z dniem 15.02.2012 r. rozpoczął się dodatkowy nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w kursie "Specjalista do spraw kadrowych z obsługą specjalistycznych programów komputerowych", rekrutacja potrwa do dnia 29.02.2012 r..

Uczestnikami powyższego kursu mogą być pracujące kobiety i osoby do 24 roku życia, o niskich lub nie aktualnych kwalifikacjach , które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych zamieszkujące na terenie powiatu jasielskiego lub krośnieńskiego ziemskiego lub grodzkiego oraz gminach Frysztak, Wiśniowa, Brzostek, Jodłowa, Haczów, Jasienica Rosielna (poza godz. pracy), oraz spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
1) zamieszkałych na terenie poza granicami administracyjnymi miast, lub
2) z wykształceniem co najwyżej średnim lub
3) w wieku 45 lat i więcej.

Informacje o procesie rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać w zakładce "Rekrutacja"

- Informacja o wyborze wykonawcy w postępowaniu z dnia 03.11.2011r. na zrealizowanie szkolenia "Spawanie Łukiem Elektrycznym - MAG/MIG/TIG"

- Informacja o wynikach postepowania ofertowego na zrealizowanie szkolenia - Operator koparki jednonaczyniowej kl. II

- Informacja o wynikach postepowania ofertowego na zrealizowanie szkolenia Operatora żurawi przeładunkowych - HDS

- Informacja o wynikach postepowania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia "Kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy i osób"

- Informacja o wyborze realizatora kursu "Operator koparek jednonaczyniowych kl.III"

- Informacja o wyborze realizatora kursu "Operator koparko - ładowarek kl.III"

- informacja o wynikach postepowania ofertowego na wyłonienie wykonawcy kursu zawodowego "Prawo jazdy kat. E-C".

- Informacja o wynikach postępowania ofertowego na zrealizowanie szkolenia "Prawo jazdy kat. D-C" i "Prawo jazdy kat. D-B"

- Informacja o wynikach wyboru realizatora kursu Prawo jazdy kat. C,

Od dnia 15.07.2011 rozpoczął się nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Uwaga liczba miejsc ograniczona!

Uwaga w związku z trzykrotnym przekroczeniem liczby zgłoszeń na Szkolenie Pakietowe „Prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona do przewozu rzeczy” z dniem 01.08.2011 r. kończy się przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie.